top of page

Naturhistoriska riksmuseet, Stockholm, Sverige.

BMS Green Tech Solutions framgångsrikt implementerade avancerade styr-, regler- och övervakningssystem på Naturhistoriska riksmuseet, Sveriges största museibyggnad. Trots utmaningarna med den kulturhistoriska byggnaden minskade vi energiförbrukningen med cirka 20 procent årligen för en mer hållbar drift.

Naturhistoriska riksmuseet, Stockholm, Sverige.

Naturhistoriska riksmuseet byggdes åren 1907-16. Det är Sveriges största museibyggnad

och ett statligt byggnadsminne. Många tillbyggnader har gjorts under åren. Att det är

klassificerat som ett statligt byggnadsminne försvårar större ingrepp i fastigheten och kräver

god tidigare erfarenhet och kunskap av arbete i fastigheter av stort kulturhistoriskt värde

Med hjälp av våra installationer av styr-, regler- och övervakningssystem har kunden trots

utmaningarna i den gamla byggnaden kunnat påverka energiförbrukningen och minska den

totala energiåtgången med cirka 20 procent per år.


Kund: Naturhistoriska riksmuseet/ Statens fastighetsverk


Yta: 33 307( LOA)


Produkter:

– Avalon och Atlantis (PLC/SCADA)

– Optimizer för energioptimering

– MBUS och modbus mot tredjeparts utrustning

bottom of page