top of page

Några av våra projekt

Här kan ni se några få utvalda projekt som vi har genomfört

Strand hotell, Stockholm, Sverige

BMS Green Tech Solutions ledde renoveringen av tekniska installationer på det historiska Strand Hotel i Stockholm, säkerställande optimal prestanda och energieffektivitet. Med avancerad styr- och övervakningsutrustning bidrog vi till att modernisera 170 hotellrum, sociala ytor och köksområden på 450 kvm för en förstklassig upplevelse för gäster och personal.

Naturhistoriska riksmuseet, Stockholm, Sverige.

BMS Green Tech Solutions framgångsrikt implementerade avancerade styr-, regler- och övervakningssystem på Naturhistoriska riksmuseet, Sveriges största museibyggnad. Trots utmaningarna med den kulturhistoriska byggnaden minskade vi energiförbrukningen med cirka 20 procent årligen för en mer hållbar drift.

Sveriges ambassad i Tokyo, Japan.

BMS Green Tech Solutions framgångsrikt implementerade styr- och reglersystem på Sveriges ambassad i Tokyo, möjliggörande betydande besparingar i personalkostnader och energi samtidigt som utrustningens livslängd förlängdes. Enkel kontroll och optimering av värme, belysning och luftkonditionering för en mer hållbar och kostnadseffektiv drift.

Radisson Blu, Royal Viking hotell, Stockholm, Sverige.

BMS Green Tech Solutions har framgångsrikt implementerat en omfattande energieffektivisering på Radisson Blu, Royal Viking Hotel i Stockholm. Genom att ersätta hela den befintliga installationen med våra produkter har vi stärkt hotellets engagemang för hållbar utveckling och minskat dess miljöpåverkan.

Voksenåsen, Oslo Norge

Voksenåsen Konferens och Hotell har lyckats minska sin energiförbrukning med imponerande 40 procent genom samarbete med BMS Green Tech Solutions. Avancerade styr- och övervakningssystem möjliggör intelligent energihantering och en hållbar drift, vilket gör Voksenåsen till en förebild för energieffektivitet och ansvar för miljö och samhälle.

bottom of page