top of page

Voksenåsen, Oslo Norge

Voksenåsen Konferens och Hotell har lyckats minska sin energiförbrukning med imponerande 40 procent genom samarbete med BMS Green Tech Solutions. Avancerade styr- och övervakningssystem möjliggör intelligent energihantering och en hållbar drift, vilket gör Voksenåsen till en förebild för energieffektivitet och ansvar för miljö och samhälle.

Voksenåsen, Oslo Norge

Utöver att vara en hotell- och konferensanläggning med Oslos vackraste utsikt är

Voksenåsen också en symbolisk byggnad. Som Norges nationalgåva till Sverige som tack

för hjälpen efter andra världskriget bär Voksenåsen på en viktig bit av vår gemensamma

historia. Det är också en plats full av möten, kultur och kulinariska upplevelser. I samband

med att Voksenåsen satsade på att energieffektivisera fastigheten och gå över till bergvärme

installerade BMS Green Tech Solutins styr- och övervakningssystem i byggnaderna.

Sammanlagt har åtgärderna inneburit att Voksenåsen spar 40 procent av tidigare

energiåtgång. Genom att koppla styrsystemet med hotellets bokningssystem kan man värma

upp enbart de rum som ska användas. På en anläggning som ser ut att vara integrerad i

naturen är det förstås positivt att vara så hållbar som möjligt.


Kund: Voksenåsen Konferens och hotell/Statens fastighetsverk


Yta: 7000 kvm (bruksarea)


BMS har levererat:

  •  84 hotellrum styr-, regleras och övervakas.

  • 2067 I/O.

  • 6 AVALON W16” PLC.

  • 76 st Carbon moduler.

  • 1 PC med ATLANTIS SCADA mjukvara.

  • Full kontroll över 9 luftbehandlingsaggregat.

  • 2 bergvärmepumpar, vardera med effekt på 160kW.

Produkter:

Styrsystem Hårdvara


Avalon W17 PLC

 – PC-baserad Styr- och Övervakningsenhet för Fastighetsautomation med 15,6” wide TFT

färgskärm.

 – Visning av dynamiska flödesbilder, loggkurvor, händelselistor mm.

Carbon I/O-System

 – Fritt modulbyggt för montage på DIN-skena.

 – Möjlighet till distribuerade I/O’s via Avalon-systemet.

 – Grafisk konfiguration direkt via Avalon.

 – Flexibelt

 – Flexibel PLC/DUC


Mjukvara


Evo SCADA

 – Komplett SCADA med larmserver, bildeditering och kontinuerlig loggning

 – Grafiskt editeringsverktyg inkluderat

 – Drivare för Modbus, MBUS, OPC, BACnet osv.


Atlas Web

 – Webbklient för Atlantis SCADA och Avalon

 – Bygger på kraftfull .NET-teknik

 – Bilder, trendkurvor, händelse- och larmlistor mm.


Optimizer

 – Automatisk driftuppföljning

 – Övervaka din energiförbrukning

 – Sätt betyg på din fastighet


LarmServer

 – Utsändning till SMS, Minicall, fax, mail, skrivare och SOS Alarm

 – Kan importera larm från andra system

 – Ingår i Atlantis

bottom of page