top of page

Sveriges ambassad i Tokyo, Japan.

BMS Green Tech Solutions framgångsrikt implementerade styr- och reglersystem på Sveriges ambassad i Tokyo, möjliggörande betydande besparingar i personalkostnader och energi samtidigt som utrustningens livslängd förlängdes. Enkel kontroll och optimering av värme, belysning och luftkonditionering för en mer hållbar och kostnadseffektiv drift.

Sveriges ambassad i Tokyo, Japan.


Sveriges ambassad i Tokyo byggdes 1989-91. Det är en nio våningar hög byggnad mitt i det

attraktiva området Shiroyama hills. Här finns ambassadens kansli, bostäder, kontor,

konferensanläggning, utställningshall och rekreationsanläggning För att spara energi och

sänka kostnader installerade BMS Green Tech Solutions styr- och reglersystem. Det tillåter

fastighetsförvaltaren att enkelt kontrollera och optimera alla tekniska och elektriska

komponenter i byggnaden. Värme, belysning och luftkonditionering övervakas via PLC och

dator. Detta spar både personalkostnader, energi och utrustningens livslängd. Systemet

kopplas enkelt till befintliga system och driftoptimeringen kan börja. Systemet används och

administreras av lokal driftentreprenör efter våra instruktioner. Beställarens tekniska

förvaltare har möjlighet till uppkoppling på distans och kan noggrant följa ambassadens

energiförbrukning och övervaka de åtgärder som utförs lokalt.


Kund: UD/ Statens fastighetsverk.


Yta: 10 067 kvm


Produkter: 

  • 5 st. Avalon W16. 

  • Atlantis (PLC/SCADA) , Optimizer för energioptimering

bottom of page